Kristen forkyndelse - Falsk eller ægte"
head
Evangeliser Nu
Et tværkirkeligt samarbejde / arbejdsgruppe under Full Gospel Business 
© Copyrights / Tilladelser  KLIK HER  © Copyrights in English  CLICK HERE 

En hjemmeside, hvor evangelister kan finde gode råd, vejledning og
hjælpemidler til evangelisering samt reklamere for, hvor og hvornår de
evangeliserer rundt om i Danmark, så de kan finde, hjælpe og støtte hinanden.
Desuden er formålet også at sprede det fulde evangelium uden kompromisser.
       Evangeliser Nu er en arbejdsgruppe under FGB-Danmark   Full Gospel Business

Vi overholder EU's persondatalovgivning / We comply with EU personal data law
KLIK HER for yderlige oplysninger (Link to information - Only in Danish)
.

.

Opdateringer:

Opdateret

Emne

Side - Klik på sidenavnet

21.01. 2023 På gaden med Jesus i København - Fællesskab (Opdateret) For mere info KLIK HER
21.01. 2023 Kirken på gaden på Fyn - Nye fremstød i Odense, og andre steder på Fyn Se siden Fyn
08.01. 2023 SOS Church Malmø- Tværkirkelig Gadeevangelisering, Bøn og Gudstjenester For mere info KLIK HER
19.12. 2022 Kalendere  (På dansk) med billeder og skriftsteder - Dansk, Norsk, Svensk For mere info KLIK HER
19.12. 2022 Kalendrar (på svenska) med bilder och skriftställen - Svanska/Danska För mer info KLICKA HÄR
20.11. 2022 Ny traktat - "Hvem er Jesus" Traktater
16.09. 2022 Evangelisering til Københavns Kulturnat, fredag d. 14.10. 2022 For mere info KLIK HER
19.09. 2022 Jesusmarch d. 17.09. - Hvordan gik det ? For mere info KLIK HERFå kontakt til europæiske evangelister
KLIK HER

Søg efter skriftsteder på bibelselskabets "Bibelen Online": KLIK HER  
Søg efter skriftsteder på engelsk og mange andre sprog
KLIK HER 
.
Har du problemer med at åbne PDF-filer, billeder eller email-links, så er det fordi din browser er sat forkert op.
Fiks det enten selv eller af en, der har forstand på det.

Forside Opdateret 19

Forside

Stor-
København
Opdateret
08.01. 2023

Sjælland

Opdateret
11.04. 2018

Møn, Falster
og Lolland
Opdateret
27.04. 2015

Bornholm

Opdateret
24.06. 2018

Fyn

Opdateret
08.08. 2023

Vendsyssel

Opdateret
17.10.  2016

NordJylland

Opdateret 04.04. 2019

ØstJylland

Opdateret
09,11, 2021

Midt og 
Vest-Jylland
Opdateret
04.04. 2019

Sønder-
Jylland
Opdateret
31.05. 2020

Syd-
Slesvig

Skåne

Opdateret
. 28.01. 2023

Hele landet

Opdateret
26.06. 2018

Andre former for
evangelisering

Opdateret
19.02. 2018

Nu er menuerne herunder sat op i alfabetisk orden - Håber det er lidt mere overskueligt.

 

æOprettet 08.08. 2023
  
De falske profeter !
 Forkynderens kald !


Ugens prædiken
28. juli 2023 i Udfordringen


Af Mikkel Vigilius i 2015
Der er mange, som vil prædike kærligt. Men ofte bliver det
forstået som ensbetydendemed at prædike sådan, at ingen 
stødes, ingen såres og ingen bliver bange. Alle kan være 
trygge ved, at de har det godt med Gud, og at alt er godt.


Mikkel Vigilius. Cand. theol. Lærer på Luthersk
Missions Højskole


En sådan forkyndelse må nødvendigvis fortie både Guds vrede og dom, skellet mellem
vantro og troende, syndens dybe alvor og fordærv, og fortabelsens virkelighed.  Det er den forkyndelse som kendetegner de falske profeter: En forkyndelse, der fortier  det, som kan vække modstand. Martyn Lloyd-Jones var en prædikant, som gravede dybt i Guds ord. ´I sin udlægning af Jesu Bjergprædiken siger han nogle ting om de falske profeter, som i høj grad har bud til vor tid:

”De falske profeter skal kendes på, hvad de ikke siger, snarere end på, hvad de siger. Det er netop på dette punkt, vi må forstå, hvor let vi kan blive besnæret. Enhver kristen kan gennemskue en mand, som siger helt forkerte ting. Men det store flertal af kristne i dag synes ikke at være i stand til at gennemskue en mand, som siger mange rigtige ting, men udelader livsvigtige ting.

Vi forestiller os, at falsk forkyndelse kun er, når nogen siger noget, som er helt igennem galt. Det virker, som om vi ikke forstår, at den virkeligt farlige forkynder er ham, som ikke betoner de rigtige ting.

Men det afgørende spørgsmål er dette: Lærer han, at det var absolut nødvendigt, at Jesus døde  på korset, hvis vores synd skulle sones og fjernes? At Guds vredesdom måtte ramme ham, hvis ikke den skulle ramme os? At Jesus døde i vores sted, for vore synder, og at det er grundlaget for vor frelse? Dette forkynder den falske profet ikke.

Den falske profet vil heller ikke betone omvendelsens nødvendighed. Han fremstiller det, som om at porten til himlen er vid, og at vejen dertil er bred. Alle, som vil til himlen, kan komme det uden anger og uden omkostninger (…) Jesus siger: ’Tag jer i agt for de falske profeter’ (Matt 7,15). Vi må ikke være dømmesyge og ikke foragte de falske forkyndere. Men vi må heller ikke forveksle deres sympatiske fremtoning med sand åndelighed.

På sin vis er det netop deres sympatiske træk, der gør dem så farlige. Vi må understrege dette, fordi Jesus gør det, og fordi der er en bred vej, som fører til fortabelsen (Matt 7,13) ” Hvad sker der med en forkynder, som vejledt af Guds Ånd og Guds Ord forkynder til vækkelse, omvendelse og frelse? Det er uundgåeligt, at ensådan forkynder bliver genstand for modstand  og spot. Sådan gik det med profeterne, apostlene og Jesus selv.

Den prædikant, som prædiker et behageligt budskab, har intet behov for at søge sin trøst og hjælp hos Gud. Han klarer sig selv. Han har selv sørget for modtagelsen af budskabet ved at udelade og fortie alt det, som vækker anstød. Dermed har han også sørget for, at han ikke står alene. Han vil få mange omkring sig, som synes godt om hans forkyndelse.


Anderledes med den, som prædiker vækkelsens, omvendelsens og forsoningens budskab. Han kommer ofte til at stå alene. Hvor skal han se hen for at få hjælp ogtrøst? Han må søge Gud. Her i Guds nærhed kan forkynderen midt under den menneskelige modstand og spot for evangeliets skyld opleve en åndelig rigdom, hvile og glæde, som overgår menneskelig beskrivelse. Det er en erfaring af Himlens nærhed

Den engelsk-canadiske kristne forfatter John White formulerer det på denne måde: ”Det, vi må forstå, det er, at når vi deler Kristi lidelser, så kommer vi Kristus nær. Og når vi kommer Kristus nær, så bliver vi uanset de ydre omstændigheder fyldt af glæde.” Forkynderkaldet er et kald til atdele Kristi lidelser. Men med lidelserne følger i Guds nærhed en ubeskrivelig erfaring af trøst, glæde og velsignelse. Derfor er det et rigt og velsignet kald.

”For ligesom Kristi lidelser i rigt mål kommer til os, således kommer også den trøst, Kristus giver os, i rigt mål til os” (2 Kor 1:5).
-------------------------------------------------------------------------------------
Ugens prædiken er et uddrag af Mikkel Vigilius’ undervisning ’Forkynderens kald’ på Nytliv.dk KLIK HER til den fulde undervisning om det - Vækkelse del 1. Tryk også på næste link om mere undervisning om vækkelsesforkyndere KLIK HER  Der er også meget mere undervisning på NytLiv - Led selv efter det, når du har trykket på et af ovenstående link - Det er lidt tricky at finde de andre dele af  Vækkelse.


Falsk lære bedømmes ud fra resultaterne Matt. 7,15-21

.
v15: Tag jer i agt for de falske profeter, der kommer til jer i fåreklæder, men indeni er glubske ulve.  
.
v16: På deres frugter
kan I kende dem. Plukker man druer af tjørn eller figner af tidsler?  
.
v17: Sådan bærer ethvert godt træ gode frugter, og det dårlige træ dårlige frugter.
.
v18: Et godt træ kan ikke bære dårlige frugter, og et dårligt træ kan ikke bære gode frugter.  
.
v19: Ethvert træ, som ikke bærer god frugt, hugges om og kastes i ilden.
.
v20: I kan altså kende dem på deres frugter.
.
v21: Ikke enhver, som siger: Herre, Herre! til mig, skal komme ind i Himmeriget, men kun den, der gør min himmelske faders vilje.
.
Bibelteksterne er fra Den Autoriserede Bibel af 1992
 


Tryk på billedet for større 
størrelse til download

Ingen kan glæde sig over modstand og spot. Men det underlige er, at netop det, som gør mest ondt, og som stiller os mest alene, ofte også er det, som knytter os mest til Gud og bringer os den  største velsignelse i hans nærhed.


KLIK HER for en PDF-udgave til download og udprintning


Del gerne hele denne side på dine sociale
og andre medier ved at kopiere webadressen;
  http://evangeliser.nu/SFalsk.shtml#Mikkel


Læs også denne artikel i Udfordringen. KLIK HER 
Eller en artikel om samme emne af 
David Højberg
også i Udfordringen KLIK HER 
Bemærk, at hvis du ikke er abonnent, så har 
du kun 3 gratis læsninger om måneden på deres
 hjemmeside, hvorefter der skal betales for yderlig 
læsning. Er du abonnent, så er der i den trykte udgave, du 
får tilsendt, et brugernavn og kodeord til ubegrænset læsning.
Kodeordet skifter hver måned.
.

 

 Tryk på billedet for større størrelse til download.
Del dem gerne på dine sociale og andre medier.

Et ord til dagen - Word for today

.
ET ORD TIL DAGEN / Word for today
med forklaringer / with explanations

Del dette ved at kopierer dette link: http://evangeliser.nu/Includ/Ord_Til_Dagen.html  
Kopiere det her eller tryk på det og så marker det og kopiere det i adresselinjen
Åbnes i en ny fane

Opdateret 22.03. 2020 -
Det er i øjeblikket ikke muligt at
 bladre tilbage i dagene på on-line-udgaven
på både dansk, svensk, norsk og grønlandsk.
Desuden er der ikke overensstemmelse
mellem on-line-udgaven og den trykte udgave.
PS- Dette gælder dog ikke de engelske udgaver.

Det skyldes server-flytning af deres hjemmesider.
De forsøger at udbedre det hurtigst muligt


 


Læs online / Read online

På dansk KLIK HER 


Bestil den trykte udgave af "Et Ord til Dagen"
Email admin@ucb.dk  eller word@ucb.dk 
(Er ikke helt sikker på hvilken, der er korrekt)
UCB MEDIA, Box 92, 2770 Kastrup, Danmark
Tlf.
+45 32 340 112
 

På svenska KLICKA HÄR 

Beställ den tryckta versionen av "Ett Ord för Dagen"
Email:
admin@ucbmedia.se 
UCB MEDIA, Mailbox 10 079, 751 19 Västerås, Sverige
Tlf.
+46 (0)21 35 54 59

På norsk KLIKK HER  

Bestil den trykte utgave av "Et Ord for Dagen"
Email:
admin@ucbmedia.no 
UCB MEDIA, Box 87, Loddefjord, 5881 Bergen, Norge
Tlf. +47 31 39 61 60

På grønlandsk KLIK HER

Bestil den trykte udgave af "Et Ord til Dagen"
Email admin@ucb.dk  eller word@ucb.dk 
(Er ikke helt sikker på hvilken, der er korrekt)

UCB MEDIA, Box 92, 2770 Kastrup, Danmark
Tlf.
+45 32 340 112

In English CLICK HERE 

To order the printed edition of "Word for today" online,
you have to create an acount and sign up

Other language: Sorry, can't find it.

Det er fra UCB
United Christian Broadcast
Det skifter hver dag, men
man kan finde alle de
forrige ord til dagen

It's from UCB
United Christian Broadcast
It's changing every day, but
they have an archive, where you
can see all the formerly words.

.
Dette her findes på hjemmesiden Evangeliser Nu
www.evangeliser.nu 

 

.